Słabsza konsumpcja i wzrost inwestycji – prognozy dla polskiej gospodarki
FULL HD 1080p
19-09-2018

Słabsza konsumpcja i wzrost inwestycji – prognozy dla polskiej gospodarki

Jak polskie firmy mogą zabezpieczyć się przed utratą płynności finansowej
FULL HD 1080p
18-09-2018

Jak polskie firmy mogą zabezpieczyć się przed utratą płynności finansowej

Zamówienia publiczne – jak uniknąć kryzysu w branży budowlanej?
FULL HD 1080p
16-09-2018

Zamówienia publiczne – jak uniknąć kryzysu w branży budowlanej?

FULL HD 1080p
20-09-2018

Dzięki PPK wzrośnie bezpieczeństwo finansowe przyszłych emerytów

Dzięki PPK bezpieczeństwo finansowe przyszłych emerytów może wzrosnąć przez odłożeniu dodatkowych środków na cele emerytalne. Będą one wpływały przez sektor finansowy do gospodarki – wzmacniając bazę finansowania przedsiębiorstw.

 

Fundusze te będą podnosić poziom inwestycji – zarówno infrastrukturalnych, jak i w innowacje oraz w polskie firmy – powiedział serwisowi eNewsroom Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Dzięki temu możemy mówić o podniesieniu potencjału wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie i wzmocnieniu stabilności gospodarki. Dotyczy to zwłaszcza zmniejszenia poziomu zadłużenia zagranicznego – dzięki stworzeniu silniejszego lokalnego rynku kapitałowego. Reforma Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest odpowiedzią na niekorzystne zmiany demograficzne. Chodzi o starzenie się społeczeństwa, które skutkuje oczekiwanym spadkiem przyszłych świadczeń emerytalnych, niskim – już w tej chwili – poziomem oszczędności i ryzykiem dla potencjału wzrostu gospodarczego – ocenił Borys.

bezpośredni link: