Polityka prywatności

Serwis internetowy www.enewsroom.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

§.1 Definicje

Serwis - eNewsroom.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 26, 01-524 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000518354, NIP 525 259 17 99, REGON 147353428, Kapitał zakładowy dziesięć tysięcy złotych będący właścicielem Portalu;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Portal - strona internetowa zamieszczona pod adresem http://enewsroom.pl/

Materiały - wszelkie materiały opublikowane na Portalu przez Serwis tj. w szczególności pliki tekstowe, pliki wideo, pliki fotograficzne, pliki audio - niezależnie od formatu, w jakim zostały zapisane

Pobierający - Podmiot, który założył konto na Portalu w celu pobierania Materiałów lub ich odtwarzania poprzez zapisanie ich na nośniku pamięci nie będącym własnością Serwisu

Zamieszczający - Podmiot, który zwrócił się do Serwisu z wnioskiem o zamieszczenie Materiałów na Portalu

Użytkownicy - łączne określenie podmiotów korzystających z Portalu przed zarejestrowaniem, Pobierających oraz Zamieszczających. Użytkownikami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2007, nr 155, poz. 1095, z późniejszymi zmianami), a zatem z Portalu nie mogą korzystać konsumenci

Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownicy, którzy w procedurze rejestracji założyli Konto Użytkownika na Portalu

Licencja - umowa określająca szczegółowe zasady Pobierania i Zamieszczania Materiałów na Portalu, której akceptacja jest warunkiem koniecznym do rejestracji na Portalu

Konto Użytkownika – utworzony w procedurze rejestracji profil, do którego dostęp chroniony jest za pomocą hasła

 

§.2 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest eNewsroom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-524), przy ul. Śmiałej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518354, NIP: 5252591799, REGON: 147353428. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 3. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym eNewsroom są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§3. Administrator Danych

 1. Serwis jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Użytkownik posiada konto na Portalu, to Serwis przetwarza dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy/redakcji, do której należy osoba dokonująca rejestracji, NIP firmy/redakcji, opis rodzaju prowadzonej działalności przez firmę/redakcję.
 2. Serwis jest administratorem danych osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis tj. udostępnianie Materiałów przez mailing, newsletter, Portal.
  • przez czas prowadzenia przez Administratora bieżącej działalności wymagającej realizacji celu, o jakim mowa w ust. c.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu eNewsroom, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@enewsroom.pl
 6. Serwis zastrzega prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Serwis do przetrzymywania danych.
 7. Serwis ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Serwis nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Serwis nie będzie udostępniał danych Użytkowników do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 11. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 4, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO
 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Serwis.

 

§4. Pliki cookies

 1. Witryna enewsroom.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi Google Analitics, Home Statystyki, które rejestrują zachowania Użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody Portalu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Serwisu w celu optymalizacji działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
REKLAMA
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij